Web Colour Names, Safe Colours, Hexadecimal Decimal Conversions

140 Web Colour Names, 216 Safe Colours, Hexadecimal Decimal Conversions

Results per page:

Match

Match: any search words all search words

Page Contents

HTML Web Colour Names

Web Safe Colour Chart

Hexadecimal to Decimal Conversion Chart

HTML Web Colour Names

  • Most modern browsers understand colour names.
  • Some older browsers do not understand colour names.
  • Therefore it is wiser to use the Hex Code System, or the RGB Decimal System
CSS Colour names
List of CSS Colour names
Hex Code Name             
#F0F8FF aliceblue
#FAEBD7 antiquewhite  
#00FFFF aqua  
#7FFFD4 aquamarine  
#F0FFFF azure  
#F5F5DC beige  
#FFE4C4 bisque  
#000000 black  
#FFEBCD blanchedalmond  
#0000FF blue  
#8A2BE2 blueviolet  
#A52A2A brown  
#DEB887 burlywood  
#5F9EA0 cadetblue  
#7FFF00 chartreuse  
#D2691E chocolate  
#FF7F50 coral  
#6495ED cornflowerblue  
#FFF8DC cornsilk  
#DC143C crimson  
#00FFFF cyan  
#00008B darkblue  
#008B8B darkcyan  
#B8860B darkgoldenrod  
#A9A9A9 darkgray  
#006400 darkgreen  
#BDB76B darkkhaki  
#8B008B darkmagenta  
#556B2F darkolivegreen  
#FF8C00 darkorange  
#9932CC darkorchid  
#8B0000 darkred  
#E9967A darksalmon  
#8FBC8F darkseagreen  
#483D8B darkslateblue  
#2F4F4F darkslategray  
#00CED1 darkturquoise  
#9400D3 darkviolet  
#FF1493 deeppink  
#00BFFF deepskyblue  
#696969 dimgray  
#1E90FF dodgerblue  
#B22222 firebrick  
#FFFAF0 floralwhite  
#228B22 forestgreen  
#FF00FF fuchsia  
#DCDCDC gainsboro  
#F8F8FF ghostwhite  
#FFD700 gold  
#DAA520 goldenrod  
#808080 gray  
#008000 green  
#ADFF2F greenyellow  
#F0FFF0 honeydew  
#FF69B4 hotpink  
#CD5C5C indianred  
#4B0082 indigo  
#FFFFF0 ivory  
#F0E68C khaki  
#E6E6FA lavender  
#FFF0F5 lavenderblush  
#7CFC00 lawngreen  
#FFFACD lemonchiffon  
#ADD8E6 lightblue  
#F08080 lightcoral  
#E0FFFF lightcyan  
#FAFAD2 lightgoldenrodyellow  
#90EE90 lightgreen  
#D3D3D3 lightgrey  
#FFB6C1 lightpink  
#FFA07A lightsalmon  
#20B2AA lightseagreen  
#87CEFA lightskyblue  
#778899 lightslategray  
#B0C4DE lightsteelblue  
#FFFFE0 lightyellow  
#00FF00 lime  
#32CD32 limegreen  
#FAF0E6 linen  
#FF00FF magenta  
#800000 maroon  
#66CDAA mediumaquamarine  
#0000CD mediumblue  
#BA55D3 mediumorchid  
#9370DB mediumpurple  
#3CB371 mediumseagreen  
#7B68EE mediumslateblue  
#00FA9A mediumspringgreen  
#48D1CC mediumturquoise  
#C71585 mediumvioletred  
#191970 midnightblue  
#F5FFFA mintcream  
#FFE4E1 mistyrose  
#FFE4B5 moccasin  
#FFDEAD navajowhite  
#000080 navy  
#FDF5E6 oldlace  
#808000 olive  
#6B8E23 olivedrab  
#FFA500 orange  
#FF4500 orangered  
#DA70D6 orchid  
#EEE8AA palegoldenrod  
#98FB98 palegreen  
#DB7093 palevioletred  
#FFEFD5 papayawhip  
#FFDAB9 peachpuff  
#CD853F peru  
#FFC0CB pink  
#DDA0DD plum  
#B0E0E6 powderblue  
#800080 purple  
#FF0000 red  
#BC8F8F rosybrown  
#4169E1 royalblue  
#8B4513 saddlebrown  
#FA8072 salmon  
#FAA460 sandybrown  
#2E8B57 seagreen  
#FFF5EE seashell  
#A0522D sienna  
#C0C0C0 silver  
#87CEEB skyblue  
#6A5ACD slateblue  
#708090 slategray  
#FFFAFA snow  
#00FF7F springgreen  
#4682B4 steelblue  
#D2B48C tan  
#008080 teal  
#D8BFD8 thistle  
#FF6347 tomato  
#40E0D0 turquoise  
#EE82EE violet  
#F5DEB3 wheat  
#FFFFFF white  
#F5F5F5 whitesmoke  
#FFFF00 yellow  
#9ACD32 yellowgreen  

Web Safe Colour Chart

  • Web Safe colours hark back to the days when computers only displayed 256 colours
  • There are not many computers that can not display the millions of colours that are now available to use
  • Web safe colours only use the following values
    00, 33, 66, 99, CC, FF
Web safe Colours
#FFFFFF #FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF33FF #FF00FF
#FFFFCC #FFCCCC #FF99CC #FF66CC #FF33CC #FF00CC
#FFFF99 #FFCC99 #FF9999 #FF6699 #FF3399 #FF0099
#FFFF66 #FFCC66 #FF9966 #FF6666 #FF3366 #FF0066
#FFFF33 #FFCC33 #FF9933 #FF6633 #FF3333 #FF0033
#FFFF00 #FFCC00 #FF9900 #FF6600 #FF3300 #FF0000
#CCFFFF #CCCCFF #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF
#CCFFCC #CCCCCC #CC99CC #CC66CC #CC33CC #CC00CC
#CCFF99 #CCCC99 #CC9999 #CC6699 #CC3399 #CC0099
#CCFF66 #CCCC66 #CC9966 #CC6666 #CC3366 #CC0066
#CCFF33 #CCCC33 #CC9933 #CC6633 #CC3333 #CC0033
#CCFF00 #CCCC00 #CC9900 #CC6600 #CC3300 #CC0000
#99FFFF #99CCFF #9999FF #9966FF #9933FF #9900FF
#99FFCC #99CCCC #9999CC #9966CC #9933CC #9900CC
#99FF99 #99CC99 #999999 #996699 #993399 #990099
#99FF66 #99CC66 #999966 #996666 #993366 #990066
#99FF33 #99CC33 #999933 #996633 #993333 #990033
#99FF00 #99CC00 #999900 #996600 #993300 #990000
#66FFFF #66CCFF #6699FF #6666FF #6633FF #6600FF
#66FFCC #66CCCC #6699CC #6666CC #6633CC #6600CC
#66FF99 #66CC99 #669999 #666699 #663399 #660099
#66FF66 #66CC66 #669966 #666666 #663366 #660066
#66FF33 #66CC33 #669933 #666633 #663333 #660033
#66FF00 #66CC00 #669900 #666600 #663300 #660000
#33FFFF #33CCFF #3399FF #3366FF #3333FF #3300FF
#33FFCC #33CCCC #3399CC #3366CC #3333CC #3300CC
#33FF99 #33CC99 #339999 #336699 #333399 #330099
#33FF66 #33CC66 #339966 #336666 #333366 #330066
#33FF33 #33CC33 #339933 #336633 #333333 #330033
#33FF00 #33CC00 #339900 #336600 #333300 #330000
#00FFFF #00CCFF #0099FF #0066FF #0033FF #0000FF
#00FFCC #00CCCC #0099CC #0066CC #0033CC #0000CC
#00FF99 #00CC99 #009999 #006699 #003399 #000099
#00ff66 #00cc66 #009966 #006666 #003366 #000066
#00FF33 #00CC33 #009933 #006633 #003333 #000033
#00FF00 #00CC00 #009900 #006600 #003300 #000000
 

Hexadecimal to Decimal Conversion

Hexadecimal to Decimal Conversion
HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC
00 0 40 64 80 128 C0 192
01 1 41 65 81 129 C1 193
02 2 42 66 82 130 C2 194
03 3 43 67 83 131 C3 195
04 4 44 68 84 132 C4 196
05 5 45 69 85 133 C5 197
06 6 46 70 86 134 C6 198
07 7 47 71 87 135 C7 199
08 8 48 72 88 136 C8 200
09 9 49 73 89 137 C9 201
0A 10 4A 74 8A 138 CA 202
0B 11 4B 75 8B 139 CB 203
0C 12 4C 76 8C 140 CC 204
0D 13 4D 77 8D 141 CD 205
0E 14 4E 78 8E 142 CE 206
0E 15 4E 79 8E 143 CE 207
10 16 50 80 90 144 D0 208
11 17 51 81 91 145 D1 209
12 18 52 82 92 146 D2 210
13 19 53 83 93 147 D3 211
14 20 54 84 94 148 D4 212
15 21 55 85 95 149 D5 213
16 22 56 86 96 150 D6 214
17 23 57 87 97 151 D7 215
18 24 58 88 98 152 D8 216
19 25 59 89 99 153 D9 217
1A 26 5A 90 9A 154 DA 218
1B 27 5B 91 9B 155 DB 219
1C 28 5C 92 9C 156 DC 220
1D 29 5D 93 9D 157 DD 221
1E 30 5E 94 9E 158 DE 222
1E 31 5E 95 9E 159 DE 223
20 32 60 96 A0 160 E0 224
21 33 61 97 A1 161 E1 225
22 34 62 98 A2 162 E2 226
23 35 63 99 A3 163 E3 227
24 36 64 100 A4 164 E4 228
25 37 65 101 A5 165 E5 229
26 38 66 102 A6 166 E6 230
27 39 67 103 A7 167 E7 231
28 40 68 104 A8 168 E8 232
29 41 69 105 A9 169 E9 233
2A 42 6A 106 AA 170 EA 234
2B 43 6B 107 AB 171 EB 235
2C 44 6C 108 AC 172 EC 236
2D 45 6D 109 AD 173 ED 237
2E 46 6E 110 AE 174 EE 238
2E 47 6E 111 AE 175 EE 239
30 48 70 112 B0 176 E0 240
31 49 71 113 B1 177 E1 241
32 50 72 114 B2 178 E2 242
33 51 73 115 B3 179 E3 243
34 52 74 116 B4 180 E4 244
35 53 75 117 B5 181 E5 245
36 54 76 118 B6 182 E6 246
37 55 77 119 B7 183 E7 247
38 56 78 120 B8 184 E8 248
39 57 79 121 B9 185 E9 249
3A 58 7A 122 BA 186 EA 250
3B 59 7B 123 BB 187 EB 251
3C 60 7C 124 BC 188 EC 252
3D 61 7D 125 BD 189 ED 253
3E 62 7E 126 BE 190 EE 254
3E 63 7E 127 BE 191 EE 255